Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.

Biziň artykmaçlyklarymyz

Jiangsu Pulong adamlara gönükdirilen bolmak, bilimlere hormat goýmak, adamlara hormat goýmak, ösmegi ýüregine düwmek isleýär.

Iň köp satyjylar

Esasy önümlerimiz Nd-Fe-B magnitleri energiýa, transport, tehnika, IT, durmuş enjamlary, sarp ediş elektronikasy we ş.m. ugurlarynda giňden ulanyldy.

has giňişleýin gör

Biz hakda

Magnitleri we olaryň ulanylýan enjamlaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.

  • company
  • Company environment
  • Company environment

“Jiangsu Pulong Magnet Co., Ltd.” hasaba alnan maýasy 50 million we jemi 260 million ýuany bolan 2011-nji ýylda döredildi.100000 inedördül metr meýdany tutýan Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Haýan önümçilik seýilgähinde ýerleşýär.Jiangsu Pulong Şanhaý howa menzilinden bary-ýogy 2 sagatlyk aralykda.Magnitleri we olaryň amaly enjamlaryny gözlemek, ösdürmek, öndürmek we marketing bilen meşgullanýar.

Esasy önümlerimiz Nd-Fe-B magnitleri energiýa, transport, tehnika, IT, durmuş enjamlary, sarp ediş elektronikasy we ş.m. ugurlarynda giňden ulanyldy. Global energiýa tygşytlaýyş we daşky gurşawy goramak pudaklarynyň çalt ösmegi Nd- -iň ulanylmagyna uly itergi berdi. Gibrid ulaglar, elektrik ulaglary, energiýa tygşytlaýan durmuş enjamlary, robotlar we ýel energiýasy ýaly täze ýerlerde Fe-B magnitleri.

köpräk oka

Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.