Neodimium halka magnitleri - Güýçli seýrek ýer magnitleri

Gysga düşündiriş:

Neodimiý halka magnitleri, seýrek merkezi magnit, çukur merkezi bilen tegelek görnüşde.Neodymium (“Neo”, “NdFeb” ýa-da “NIB” diýlip hem atlandyrylýar) halka magnitleri häzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary bolan söwda taýdan iň güýçli magnitlerdir.Highokary magnit güýji sebäpli neodiý halka magnitleri, şol bir netijäni gazanmak bilen dizaýny kiçeltmek üçin beýleki magnit materiallaryny çalyşdy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Güýçli seýrek ýer ýüzüji magnitleri

Neodimiý halka magnitleri, seýrek merkezi magnit, çukur merkezi bilen tegelek görnüşde.Neodymium (“Neo”, “NdFeb” ýa-da “NIB” diýlip hem atlandyrylýar) halka magnitleri häzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary bolan söwda taýdan iň güýçli magnitlerdir.Highokary magnit güýji sebäpli neodiý halka magnitleri, şol bir netijäni gazanmak bilen dizaýny kiçeltmek üçin beýleki magnit materiallaryny çalyşdy.

Takmynan çekiş maglumatlary

Sanalyp geçilen takmynan maglumat diňe salgylanma üçin.Bu bahalar, magnitiň tekiz, ýere 1/2 "galyň ýumşak polatdan birikdiriljekdigi baradaky çaklama bilen hasaplanýar. Örtükler, pos, gödek ýüzler we käbir daşky gurşaw şertleri çekiş güýjüni ep-esli azaldyp biler. Synagyňyzy haýyş edýäris. Hakyky programmaňyzdaky hakyky çekiş. Möhüm amaly programmalar üçin, çekilmäniň potensial şowsuzlygyň agyrlygyna baglylykda 2 ýa-da ondan köp faktor bilen bahalandyrylmagy maslahat berilýär.

Önümçilik usullary

Neodimium disklerimiz optimal magnit güýji üçin süzülýär we eksenel magnitleşdirilýär (magnitiň ugry demirgazykdan günorta polýuslara çenli magnitiň ugry boýunça).Adaty gutarnykly wariantlar örtülmedik, nikel (Ni-Cu-Ni) we altyn (Ni-Cu-Ni-Au) örtülen örtükleri öz içine alýar.

Neodimium halka magnit programmalary

NdFeB çybyk we silindr magnitleri köplenç elektrik öndüriji enjamlarda, ýokary öndürijilikli hereketlendirijilerde, sarp ediş elektronikasynda, magnit datçiklerinde, ýokary derejeli ses enjamlarynda, hirurgiki gurallarda we senagat, lukmançylyk, howa, awtoulag we söwda pudaklarynda ýokary güýçli bölüjilerde ulanylýar. sarp edijiniň ulanylyşy.

Odörite neodimium halka magnitleri

Takyk aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän neodiý halka magnitlerini öndürip bileris, diňe bize ýörite haýyş iberiň we hünär taslamaňyz üçin iň amatly çözgüdi kesgitlemäge kömek ederis.

Amal akymynyň diagrammasy

Product process flow1
Product process flow

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Gerekli önümleri gözläň

    Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.