Biz hakda

address

“Jiangsu Pulong Magnet Co., Ltd” 2011-nji ýylda döredildi, hasaba alnan maýasy 50 million we umumy maýa goýumy 260 million ýuana.100000 inedördül metr meýdany tutýan Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Haýan önümçilik seýilgähinde ýerleşýär.Jiangsu Pulong Şanhaý howa menzilinden bary-ýogy 2 sagatlyk aralykda.Magnitleri we olaryň amaly enjamlaryny gözlemek, ösdürmek, öndürmek we marketing bilen meşgullanýar.

Jiangsu-da magnit material pudagynda ösýän ýyldyz hökmünde Jiangsu Pulong Magnet kislorod gözegçiliginiň we dänäni arassalamagyň talaplaryny ýerine ýetirýär.Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.Jiangsu Pulong sintirlenen NdFeB magnitlerini ýylda 3000 tonna öndürip biler.Jiangsu Pulong ISO9001 we ISO14001 tarapyndan şahadatnama berildi.Fhli NdFeB magnitleri GB / T13560-2009 talaplaryny kanagatlandyryp biler.

product

Esasy önümlerimiz Nd-Fe-B magnitleri energiýa, transport, tehnika, IT, durmuş enjamlary, sarp ediş elektronikasy we ş.m. ugurlarynda giňden ulanyldy. Global energiýa tygşytlaýyş we daşky gurşawy goramak pudaklarynyň çalt ösmegi Nd- -iň ulanylmagyna uly itergi berdi. Gibrid ulaglar, elektrik ulaglary, energiýa tygşytlaýan durmuş enjamlary, robotlar we ýel energiýasy ýaly täze ýerlerde Fe-B magnitleri.

application2
application1
application

Jiangsu Pulong, tehnologiki innowasiýalary yzygiderli ýokarlandyrmak üçin ýokary hilli hünärli ylmy gözleg toparlarynyň toparyna we içerde we daşary ýurtlarda belli hünärmenler toparyna bil baglap, adamlara gönükdirilen, bilimlere hormat goýmak, adamlara hormat goýmak, ösmegi ýüregine düwmek isleýär. gowulandyrmak we önümçilik proseslerini optimizasiýalaşdyrmak.Şanhaý uniwersiteti we Nanjing uniwersiteti ýaly oýlap tapyşlar üçin meşhur uniwersitetler bilen hyzmatdaşlygy bar.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň durnukly we ygtybarly hilli önümler bilen üpjün edilmegini üpjün etmek üçin önümiň hiline berk gözegçilik etmek üçin pudagyň ösen synag enjamlary girizilýär.

“Jiangsu Meeting Magnet Co., Ltd.” -e hoş geldiňiz.


Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.