Biz hakda

salgysy

“Jiangsu Pulong Magnet Co., Ltd” hasaba alnan maýasy 50 million we jemi 260 million ýuana maýa goýlan 2011-nji ýylda döredildi.100000 inedördül metr meýdany tutýan Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Haýan senagat parkynda ýerleşýär.Jiangsu Pulong Şanhaý howa menzilinden bary-ýogy 2 sagatlyk aralykda.Magnitleri we olaryň amaly enjamlaryny gözlemek, ösdürmek, öndürmek we marketing bilen meşgullanýar.

Jiangsu-da magnit material pudagynda ösýän ýyldyz hökmünde Jiangsu Pulong Magnet kislorod gözegçiliginiň we gallany arassalamagyň talaplaryny ýerine ýetirýär.Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.Jiangsu Pulong sintirlenen NdFeB magnitlerini ýylda 3000 tonna öndürip biler.Jiangsu Pulong ISO9001 we ISO14001 tarapyndan şahadatnama berildi.Fhli NdFeB magnitleri GB / T13560-2009 talaplaryny kanagatlandyryp biler.

önüm

Esasy önümlerimiz Nd-Fe-B magnitleri energiýa, ulag, tehnika, IT, durmuş enjamlary, sarp ediş elektronikasy we ş.m. ugurlarynda giňden ulanyldy. Global energiýa tygşytlaýyş we daşky gurşawy goramak pudaklarynyň çalt ösmegi Nd- -iň ulanylmagyny ep-esli derejede ösdürdi. Gibrid ulaglar, elektrik ulaglary, energiýa tygşytlaýan durmuş enjamlary, robotlar we ýel energiýasy öndürmek ýaly täze ýerlerde Fe-B magnitleri.

amaly2
programma1
amaly

Jiangsu Pulong tehnologiki innowasiýalary yzygiderli ýokarlandyrmak üçin ýokary hilli hünärmen ylmy gözleg toparlarynyň bir toparyna we içerde we daşary ýurtlarda belli hünärmenler toparyna bil baglap, adamlara gönükdirilen, bilimlere hormat goýmak, adamlara hormat goýmak, ösmegi ýüregine düwmek isleýär. gowulandyrmak we önümçilik proseslerini optimizasiýalaşdyrmak.Şanhaý uniwersiteti we Nanjing uniwersiteti ýaly oýlap tapyşlar üçin meşhur uniwersitetler bilen hyzmatdaşlygy bar.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň durnukly we ygtybarly hilli önümler bilen üpjün edilmegini üpjün etmek üçin önümiň hiline berk gözegçilik etmek üçin pudagyň ösen synag enjamlary girizilýär.

Jiangsu Pulong Magnet Co., Ltd.


Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.