Neodymium (NdFeB) Disk Magnitleri

Gysga düşündiriş:

Neodymium (“NdFeb”, “NIB” ýa-da “Neo” diýlip hem atlandyrylýar) disk magnitleri häzirki döwürde seýrek duş gelýän iň güýçli magnitlerdir.Disk we silindr şekillerinde bar bolan Neodymium magnitleriniň beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary magnit häsiýetleri bar.Magnit güýji ýokary, ortaça bahasy we daşky gurşaw temperaturasynda gowy ýerine ýetirip bilýärler.Netijede, senagat, tehniki, täjirçilik we sarp ediş goşundylary üçin iň giňden ulanylýan Seýrek Earther magnitleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany Güýçli neodim magnit diskleri we silindrler

Neodymium ("NdFeb", "NIB" ýa-da "Neo" diýlip hem atlandyrylýar) disk magnitleri häzirki wagtda bar bolan iň seýrek ýer magnitidir.Disk we silindr şekillerinde bar bolan Neodymium magnitleriniň beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary magnit häsiýetleri bar.Magnit güýji ýokary, ortaça bahasy we daşky gurşaw temperaturasynda gowy ýerine ýetirip bilýärler.Netijede, senagat, tehniki, täjirçilik we sarp ediş goşundylary üçin iň giňden ulanylýan Seýrek Earther magnitleri.

Neodimiý magnitleri takmynan çekiş maglumatlary

Sanalyp geçilen takmynan maglumat diňe salgylanma üçin.Bu bahalar, magnitiň tekiz, ýere 1/2 "galyň ýumşak polatdan birikdiriljekdigi baradaky çaklama bilen hasaplanýar. Örtükler, pos, gödek ýüzler we käbir daşky gurşaw şertleri çekiş güýjüni ep-esli azaldyp biler. Synagyňyzy haýyş edýäris. Hakyky programmaňyzdaky hakyky çekiş. Möhüm amaly programmalar üçin, çekilmäniň potensial şowsuzlygyň agyrlygyna baglylykda 2 ýa-da ondan köp faktor bilen bahalandyrylmagy maslahat berilýär.

Neodimiý magnitleri öndürmegiň usullary

Neodimium disklerimiz optimal magnit güýji üçin süzülýär we eksenel magnitleşdirilýär (magnitiň ugry demirgazykdan günorta polýuslara çenli magnitiň ugry boýunça).Adaty gutarnykly wariantlar örtülmedik, nikel (Ni-Cu-Ni) we altyn (Ni-Cu-Ni-Au) örtülen örtükleri öz içine alýar.

NdFeB Magnitleri üçin standart ölçeg çydamlylygy

Adaty çydamlylyk, diametri we galyňlygy boýunça +/- 0.005 ”.

Hiç haçan hil taýdan eglişik etmeýäris we önümlerimiziň hemmesi kompýuter tarapyndan dolandyrylýan dartyş we gysyş enjamy arkaly synagdan geçirilýär.Ulgam dikligine çekilende magnitiň saklap biljek agramyny we magnit bilen çekmek üçin ulanylýan materialyň arasynda boşluk ýa-da magnit däl material bar bolsa, magnitiň çekip biljek agramyny takyk ölçär.Iň oňat tehnologiýany ulanyp, müşderilerimiziň ulanmagy üçin elmydama dogry magnit alýandyklaryna göz ýetirýäris.

Amal akymynyň diagrammasy

Product process flow1
Product process flow

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Gerekli önümleri gözläň

    Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.