Neodimium Rod Magnitleri

Gysga düşündiriş:

Neodimium çybyk magnitleri silindr görnüşli, magnit uzynlygy diametre deň ýa-da ondan uly bolan güýçli, köptaraply seýrek toprakly magnitlerdir.Ykjam giňişliklerde ýokary magnitli güýç talap edilýän we agyr ýüklemek ýa-da duýmak maksady bilen burawlanan deşiklere taşlanyp bilinýän programmalar üçin gurlupdyr.NdFeB çybyk we silindr magnitleri senagat, tehniki, täjirçilik we sarp ediji üçin köp maksatly çözgütdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neodimiý hasasy we silindr seýrek ýer magnitleri

Neodimium çybyk magnitleri silindr görnüşli, magnit uzynlygy diametre deň ýa-da ondan uly bolan güýçli, köptaraply seýrek toprakly magnitlerdir.Ykjam giňişliklerde ýokary magnitli güýç talap edilýän we agyr ýüklemek ýa-da duýmak maksady bilen burawlanan deşiklere taşlanyp bilinýän programmalar üçin gurlupdyr.NdFeB çybyk we silindr magnitleri senagat, tehniki, täjirçilik we sarp ediji üçin köp maksatly çözgütdir.

Neodimium (“Neo”, “NdFeB” ýa-da “NIB” diýlip hem atlandyrylýar) magnit neodiminiň, demiriň we boruň garyndysyndan ýasalýar, häzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary magnit häsiýetleri bolan söwda üçin iň güýçli magnitlerdir.

Önümiň ulanylyşy

Magnit uzynlygy, diametrinden has uzyn ýokary öndürijilikli neodimium magnitleriniň giňligi.Neodimium çybyklary, uzynlygy sebäpli şol bir diametri bolan tegelek diskden has çuň magnit meýdany berer.Kiçijik ululyk we iň ýokary güýç zerur bolan ýerlerde ulanylýar.“Neodymium Magnets” gaty ýokary güýç sarp edýär we birek-biregi ynanyp bolmajak uly aralyklar arkaly özüne çekip biler, bu bolsa ylmy synaglar, gaplama, displeý, mebel we hatda saz gurallary ýaly köp sanly programma üçin meşhur bolar.Şeýle hem, demagnetizasiýa edilmegine ägirt uly we ýeňip bolmajak garşylyk bar, olary ýigrenji programmalar we özüne çekiji programmalar üçin ideal edýär.

Önüm örtügi

Poslama garşy iň ýokary gorag üçin magnitler üç örtükli (NiCuNi). Standart önümçilige çydamlylygy ähli ölçeglerde +/- 0.1mm.Isleg boýunça dürli derejelerde, ululyklarda we örtüklerde öndürip bileris (mysal üçin kümüş örtük, N50-de D50mm x 50mmA we ş.m.) - adaty NdFeB magnitleri gerek bolsa bize ýüz tutuň.

Örtük:Goşa Nikel, Nikel Mis Nikel, Sink, Altyn, Mis, Himiki, PTFE, Parylene, Everlube, Passiwasiýa, Galaýy, Alýumin, Teflon ýa-da Epoksi.

Amal akymynyň diagrammasy

Product process flow1
Product process flow

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Gerekli önümleri gözläň

    Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.