Neodymium Bar, Blok we Kub Magnitleri

Gysga düşündiriş:

Neodymi bar, blok we kub magnitleri ululyklary üçin ajaýyp güýçlidir.Neodimium magnitleriHäzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýlekilerden has ýokary bolan hemişelik, seýrek toprakly magnitlerdirhemişelik magnit materiallary.Olaryň ýokary magnit güýji, demagnetizasiýa garşylygy, arzan bahasy we köp taraplylygy olary iň gowy saýlamaga öwürýärgoýmalarysenagat we tehniki ulanyşdan başlap, şahsy taslamalara çenli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Seýrek Earther Neodymi Bar we Blok Magnitleri

Neodymi bar, blok we kub magnitleri ululyklary üçin ajaýyp güýçlidir.Neodimiý magnitleri häzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary bolan hemişelik, seýrek duş gelýän magnitlerdir.Olaryň ýokary magnit güýji, demagnetizasiýa garşylygy, arzan bahasy we köp taraplylygy olary senagat we tehniki taýdan ulanmakdan başlap şahsy taslamalara çenli amaly saýlamaga öwürýär.

Neodimium blok, bar we kub magnitleri köp programma üçin peýdalydyr.Döredijilik ussatlygy we DIY taslamalaryndan başlap sergi displeýlerine, mebel ýasamak, gaplamak, mekdep synpynyň bezegi, öý we ofis guramaçylygy, lukmançylyk, ylym enjamlary we ş.m.Şeýle hem kiçi göwrümli, iň ýokary güýç magnitleri zerur bolan dürli dizaýn we in engineeringenerçilik we önümçilik programmalary üçin ulanylýar.

Neodimium Magnit spesifikasiýasy

1. cookary mejbury güýç, güýçli magnit güýji;

2. 230 dereje sentigrada çenli iň ýokary iş;

3. ISO9001 hil ulgamyna laýyklykda öndürilen önümler;

4. Örtük: Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, Ag, Au we beýleki ýörite örtük we örtük;

5. Eltip beriş wagty: buýrugy tassyklandan 10-20 gün soň;

6. Islegiňizi kanagatlandyrmak we eliňize çalt etmek üçin elimizden gelenini edýäris.

Neodymium Magnit-i saýlamak üçin elýeterli bahalar we örtük bahalary

N35, N38, N40, N42, N45, N48, N50, N52;

N35M, N38M, N40M, N42M, N45M, N48M, N50M;

N35H, N38H, N40H, N42H, N45H, N48H;

N35SH, N38SH, N40SH, N42SH, N45SH;

N30UH, N33UH, N35UH, N38UH;N40UH;

N30EH, N33EH, N35EH;N38EH.

Saýlamak üçin örtükler

Zn, Ni, Ni-Cu-Ni, Epoksi, Fosfat, Altyn, Kümüş, Epoksi + Sn we ş.m.

Neodymium Magnit goýmalary

* Lift hereketlendirijileri
* Windel öndürijiler
* “Servo Motors”
* Gibrid elektrik ulagy
* Çyzykly hereketlendirijiler

* Kompressor hereketlendirijileri
* Gidrawlik generatorlar
* Beýleki programmalar: Maşynlar, ses / wideo we aragatnaşyk enjamlary, lukmançylyk enjamlary, ofis awtomatizasiýasy, magnit bölüjiler we ş.m.

Neodymium Magnit paketi

Howa bukjasy, deňiz bukjasy, standart paket, howa menzilindäki howpsuzlykdan geçmek üçin gorag bukjasy, deňiz daşamak üçin mugt agaç gapagy.Elbetde, paketlerimiziň hemmesi özleşdirildi.

Amal akymynyň diagrammasy

Product process flow1
Product process flow

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Gerekli önümleri gözläň

    Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.